Popiežius priėmė Pasaulio jaunimo dienų Lisabonoje organizatorius

popizprancKetvirtadienį, lapkričio 30 d., popiežius Pranciškus susitiko su portugalais katalikais, kurie priklausė organizaciniam komitetui, rengusiam šių metų vasarą Lisabonoje vykusias Pasaulio jaunimo dienas. Kartu su grupe kunigų ir pasauliečių, tarp kurių buvo daug jaunų žmonių, popiežiaus audiencijoje dalyvavo ir PJD organizaciniam komitetui vadovavęs buvęs Lisabonos vyskupas augziliaras kardinolas Americo Aguiaras.

Šv. Teresė iš Lizjė – šiuolaikinė šventoji ir žmonijos paveldas

tereseLapkričio 27 d, JT švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) būstinėje Paryžiuje iškilmingu aktu paminėtos Bažnyčios mokytojos šv. Teresės iš Lizjė gimimo 150-osios metinės. UNESCO pakvietė į renginį tema: „Teresės Lizjietės gyvenimas ir visuotinė žinia: jauna moteris, Bažnyčios mokytoja ir Pasaulio mokytoja“.

Popiežiaus katechezė: Dievas pašaukia vienus, kad pasiektų visus

pasiektu„Evangelija skirta visiems, ne vien tik mums!“ – pažymėjo popiežius trečiadienio bendrosios audiencijos katechezėje. Prieš savaitę Pranciškus katechezėje pabrėžė krikščioniškojo skelbimo džiaugsmo aspektą, šį trečiadienį priminė antrąjį: Evangelijos skelbimas yra skirtas visų džiaugsmui! Lapkričio 22 d., audiencijoje dalyvavo piligrimai iš Šiaulių vyskupijos.

Išleistas Pranciškaus kalbų ir raštų apie prakartėlę rinkinys

rinkinys1223 metų Kalėdų naktį šv. Pranciškus Asyžietis nedidelėje Grečo (Greccio) miestelio, 100 kilometrų nuo Romos, grotoje įrengė savo pirmąją prakartėlę. Vatikano leidykla išleido knygą, kurioje surinkti popiežiaus Pranciškaus pasisakymai raštu ir žodžiu apie šią gražią 800 metų tradiciją.

Pranciškus ne kartą kvietė tikinčiuosius, ypač šeimas, ją praktikuoti arba atgaivinti, jei pamiršo, ir norėdamas tai paskatinti, kaip primena pratarmėje pats Pranciškus, paskelbė laišką apie prakartėlės prasmę „Admirabile signum“.

Popiežiaus žinia jaunimui: „Džiaukitės viltyje“

jaunimuiAntradienį, lapkričio 14 d., paskelbta popiežiaus žinia XXXVIII Pasaulinei jaunimo dienai, kuri minima visose katalikų Bažnyčios vyskupijose Kristaus, Visatos valdovo sekmadienį, lapkričio 26 d.

Dienos tema – „Džiaukitės viltyje!“ (žr Rm 12,12) – yra žodžiai iš apaštalo šv. Pauliaus laiško Romiečiams. Popiežius žinioje prašė jaunimo būti vilties žiburiais ir nebijoti skleisti jos šviesą savo aplinkoje. „Nebijokite su visais dalintis Prisikėlusio Kristaus viltimi ir džiaugsmu. Saugokite jumyse įžiebtą kibirkštį, bet tuo pačiu ją dovanokite kitiems.“ Anot Pranciškaus, krikščionys negali pasilaikyti Kristaus vilties vien tik sau, kaip gražaus prisiminimo, nes ji skirta visiems.

Popiežiaus audiencija Lietuvos Seimo pirmininkei

audiencija1Popiežius Pranciškus pirmadienį, lapkričio 13 d., audiencijoje priėmė Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkę Viktoriją Čmilytę-Nielsen.

Po Pranciškaus audiencijos Seimo pirmininkę ir jos lydimą delegaciją priėmė Valstybės sekretorius P. Parolinas. Seimo pirmininkę susitikimuose Vatikane lydėjo R. Kačinskas, Seimo pirmininkės patarėjas užsienio politikos klausimais, ir S. Maslauskaitė-Mažylienė, Lietuvos ambasadorė prie Šv. Sosto.

Lapkričio 19 d. minima VII Pasaulinė vargstančiųjų diena

vargst„Raginti Bažnyčią išeiti anapus savo sienų ir pasitikti skurdą įvairiomis formomis, kuriomis jis pasireiškia šiandieniniame pasaulyje.“ Su tokia dvasia lapkričio 19 d., sekmadienį, jau septintą kartą bus švenčiama Pasaulinė vargstančiųjų diena.

Šių metų tema, paimta iš Tobito knygos: „Nenusuk savo veido nė nuo vieno vargšo“ (Tb 4,7), buvo paskelbta per Šv. Antano Paduviečio šventę birželio 13 d. Arkivyskupas Rino Fisichella, Evangelizacijos dikasterijos proprefektas, artėjančio 2025 m. jubiliejaus kontekste ragina: „Tegul dėmesys labiausiai skurstantiems padeda mums tapti vilties piligrimais pasaulyje, kurį reikia nušviesti Prisikėlusiojo šviesa ir karitatyvine meile, kurią Jis uždegė mūsų širdyse“.

Arabijos pusiasalio katedrose atidarytos šventosios durys

arabijosPradedant nuo 2023 metų spalio 24 dienos, Kuveito, Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) ir Bahreino ir kitų Arabijos pusiasalyje esančių lotynų apeigų katalikų katedrose buvo iškilmingai atvertos Šventosios durys. Šis liturginis ir simbolinis gestas ženklino ypatingųjų jubiliejinių metų, kurie tęsis iki 2024-ųjų spalio mėnesio ir yra skirti šv. Areto (Aretho, Al-Haritho) ir jo draugų 1500 metų kankinystei, pradžią.

Švč. Širdies bažnyčioje Bahreine Šventosios durys atidarytos lapkričio 4-ąją. Lapkričio 9-ąją jos atidarytos ir Šv. Juozapo katedroje Abu Dabyje, JAE sostinėje. 

Prasidėjo Laterano bazilikos 1700 m. sukakties minėjimai

lateranoLapkričio 9 d., Romos katedroje – Laterano bazilikoje – švęsta jos pašventinimo sukakties liturgine švente buvo pradėti jubiliejiniai 1700-ieji šios šventovės metai. Mišias šia proga aukojo bazilikos arkikunigas ir popiežiaus vikaras Romos vyskupijai kardinolas Angelo De Donatis.

Šiluvoje bus palaidojami Kauno ligoninėse mirę ir tėvų nepasiimti kūdikiai

silLapkričio 13 d., pirmadienį, po 12 val. Šiluvos bazilikoje švenčiamų šv. Mišių šio miestelio kapinėse bus palaidoti iki 22-osios nėštumo savaitės Kauno ligoninėse po persileidimo ar aborto mirę kūdikiai. Jau penkerius metus tėveliai turi galimybę patys palaidoti tokius vaikelius, tačiau ne visi sudėtingoje situacijoje turi galimybę ar tiesiog nesužino, kad tai gali padaryti.

Popiežius ragina išrauti smurtą prieš moteris nuo pat šaknų

Ppopieziusopiežiaus kreipimasis Italijos nacionalinės kampanijos prieš visų formų smurtą proga: mūsų žmogiškumo laipsnį atskleidžia tai, kaip mes elgiamės su moterimis.

„Nuodinga piktžolė, kuri kenkia mūsų visuomenei ir kurią reikia išrauti su šaknimis.“ Taip Pranciškus apibrėžia smurtą prieš moteris žinutėje, skirtoje Italijos nacionalinio transliuotojo ir nukentėjusių moterų priėmimo namų organizuotos iniciatyvos rengėjams. Popiežius ragina išrauti tas kultūrines šaknis, kurios „auga išankstinių nusistatymų, savininkiškumo, neteisybės dirvoje“.

Translyčiai asmenys gali priimti Krikštą

baznycia1Translytiškumas nėra kliūtis Krikštui. Tačiau turi būti vengiama situacijų, kurios sukeltų viešą papiktinimą ir tikinčiųjų dezorientaciją. Homoseksualių porų vaikai gali būti krikštijami, net jei gimė iš surogatinės motinos, jeigu yra pagrįsta viltis, kad jie bus ugdomi pagal katalikų tikėjimą.

Tai skelbia Tikėjimo mokymo dikasterijos prefekto kardinolo Victoro Manuelio Fernandezo pasirašytas dokumentas, kurį popiežius patvirtino spalio 31 d. Dikasterija šiuo dokumentu atsakė į Brazilijos Santo Amaro vyskupo José Negri liepos mėnesį atsiųstą prašymą paaiškinti, kaip elgtis, kai translyčiai ar homoseksualūs asmenys prašo Krikšto sakramento ar nori būti santuokos liudininkais.

Trečiadienio katechezė: sekuliarioje aplinkoje dar labiau branginkime savo tikėjimą

brangTrečiadienio rytą per Šv. Petro aikštėje vykusią kassavaitinę bendrąją audienciją, tęsdamas pastarųjų mėnesių katechezių ciklą apie uoliuosius Evangelijos liudytojus, popiežius Pranciškus pristatė XX amžiuje Prancūzijoje gyvenusią garbingąją Dievo tarnaitę (kandidatę į palaimintąsias ir šventąsias) Madeleine Delbrêl.

Popiežius priėmė Europos rabinų konferencijos delegaciją: „Mums jūsų reikia“

reikiaPirmadienio ryte popiežius Pranciškus priėmė Europos rabinų konferencijos delegaciją, sudaryta iš 30 narių. Ši asociacija vienija didžiausių Europos žydų bendruomenių religinius lyderius. Šiomis dienomis daug iš jų atvyko į Romą dalyvauti Europos rabinų konferencijos iškilaus rumunų rabino Mošės Roseno vardo premijos įteikimo ceremonijoje.

Pranciškus paragino kliautis Gailestingumo apaštalų mokymu

kliautisPirmadienio rytą popiežių Vatikane aplankė dviejų Gailestingumo sąjūdžių atstovai iš Sicilijos. Apaštališkoji gailestingumo brolija mini dvidešimt penktąsias savo veiklos metines, Mažųjų gailestingumo namų sąjūdis Dželoje – dešimtąsias metines. Abu sąjūdžiai vadovaujasi garsiųjų gailestingumo apaštalų – šv. Jono Pauliaus II ir šv. Faustinos Kovalskos mokymu.

„Viešpaties angelas“. Išorės pirmumas – bjauri liga

bjauriSekmadienio vidudienio maldos susitikime popiežius Pranciškus komentavo dienos Evangelijoje minimus Jėzaus žodžius Rašto aiškintojams ir fariziejams, religiniams tautos vedliams: „jie kalba, bet nedaro“, „jie viską daro, kad būtų žmonių matomi“ (žr. Mt 23, 1–12). Popiežius pakvietė savo klausytojus apmąstyti du aspektus – atstumą tarp sakymo ir darymo ir situaciją, kai išorė ima viršų prieš vidų.

„Viešpaties angelas“. Išorės pirmumas – bjauri liga

popieziusSekmadienio vidudienio maldos susitikime popiežius Pranciškus komentavo dienos Evangelijoje minimus Jėzaus žodžius Rašto aiškintojams ir fariziejams, religiniams tautos vedliams: „jie kalba, bet nedaro“, „jie viską daro, kad būtų žmonių matomi“ (žr. Mt 23, 1–12). Popiežius pakvietė savo klausytojus apmąstyti du aspektus – atstumą tarp sakymo ir darymo ir situaciją, kai išorė ima viršų prieš vidų.

P. Ruffini. Sinodas nepateikė meniu, bet nurodė kryptį

meniuSusitikimai, bendra malda, Dievo žodžio ir vienas kito klausymasis padėjo iš naujo atrasti tai, kas mus vienija Kristuje, kad, keliaudami kartu, būtume gera dirva. Kad liudytume, kad įmanomas kitoks buvimo kartu būdas, rašo Paolo Ruffini, Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos prefektas, trumpai apžvelgdamas ką tik pasibaigusį sinodinį susitikimą. 

Visi Šventieji

sventiejiJėzaus palaiminimai yra pažadas, išsipildantis, kai pasirenkame Evangeliją ir jos logiką. Tai šventumas, apie kurį kalba Jėzus. Šventumas, kuris realizuojamas ten, kur esame pašaukti gyventi…

Malda už taiką Šventojoje Žemėje

maldaJeruzalės katalikų patriarchato krikščionys, kviečiami popiežiaus ir savo vyriausiojo ganytojo – lotynų patriarcho kardinolo P. Pizzaballa, taip pat Pranciškonų kustodijos, kuri yra viena iš pagrindinių Šventosios Žemės religijų taikos sergėtojų, penktadienį, spalio 27 d., kartu su Visuotine Bažnyčia meldėsi, pasninkavo ir atgailavo už taiką Ukrainoje, Izraelyje ir Palestinoje bei visame pasaulyje. 

Popiežius: meilė artimui – meilės Dievui atspindys ir įrodymas

artimuiDievo ir artimo meilė yra neatskiriamos viena nuo kitos, sakė popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį prieš „Viešpaties angelo“ maldą kalbėdamas apie Mišių Evangelijoje skambėjusį svarbiausią Dievo įsakymą: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą visa širdimi, visa siela ir visu protu. Mylėk savo artimą kaip save patį“ (Mt 22, 37. 39).

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode