Medžiugorjė – ne šventovė, bet kas atvyksta iš pamaldumo, sulaukia malonių

medziuApaštališkasis vizitatorius Medžiugorjės parapijoje arkivyskupas Aldo Cavalli italų katalikų spaudai duotame interviu papasakojo apie savo darbą ir apie lūkesčius, susijusius su neseniai popiežiaus įsteigta institucija, kuri turi tirti tariamus ar galimus apsireiškimus bei ypatingas malones, kurių žmonės sulaukia tokiose vietose, kaip Medžiugorjė.

Popiežiaus valstybės sekretorius Reikjavike: tikslas – teisinga taika

teisingaNegalime pasyviai susitaikyti su tuo, kad agresija prieš Ukrainą tęsiasi. Visada pirmiausia atsiminkime žmones, kurie kenčia ir žūsta, sakė popiežiaus Valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas, dalyvaudamas gegužės 16–17 dienomis Reikjavike vykusiame Europos Tarybos valstybių ir vyriausybių vadovų aukščiausiojo lygio susitikime.

Popiežiaus katechezė. Didis misionierius šv. Pranciškus Ksaveras

didisTrečiadienio rytą Šv. Petro aikštėje susitikęs su piligrimais, atvykusiais į bendrąją audienciją, popiežius tęsė katechezę apie misionieriškojo uolumo pavyzdžius ir šį kartą kalbėjo apie šv. Pranciškų Ksaverą, kuris pagrįstai laikomas didžiausiu moderniųjų laikų misionieriumi ir, kartu su šv. Terese, yra katalikų misijų globėjas.

„Caritas Internationalis“ pirmininkas: niekas nebus pamirštas

pamirstas„Caritas Internationalis“ ir visa „Caritas“ organizacija yra antra pagal dydį humanitarinės pagalbos agentūra pasaulyje po Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus. Taigi, ji gerai žinoma kaip profesionali nevyriausybinė organizacija (NVO), teikianti pagalbą žmonėms, atsidūrusiems sunkiose situacijose. Bet mes esame ne vien NVO, bet kažkas daugiau“, – „Vatican News“ komentavo Tokijo arkivyskupas Isao Kikuchi, naujasis „Caritas Internationalis“ pirmininkas, išrinktas gegužės 13 d.

Ukrainos prezidentui įteikta Karolio Didžiojo premija

karolioUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, po šeštadienį Romoje vykusių susitikimu su Italijos valstybės ir vyriausybės vadovais bei su popiežiumi Pranciškumi, išvyko į Vokietiją, kur sekmadienį Achene jam buvo įteikta Karolio Didžiojo premija.

Popiežius sekmadienio vidudienį: Šventoji Dvasia mus guodžia ir gina

guodziaŠeštojo Velykų sekmadienio Mišių Evangelijoje Jėzus pažada atsiųsti Globėją – Tiesos Dvasią, kuri pasiliks su mumis per amžius. Evangelistas Jonas vartoja graikišką žodį παράκλητος, kuris reiškia ne tik globėją, bet taip pat guodėją ir gynėją. Apie pastaruosius du Šventosios Dvasios apibūdinimus popiežius Pranciškus kalbėjo savo trumpoje katechezėje sekmadienį prieš vidudienio maldą.

Popiežius: karai niekuomet neatnešė žmonijai paguodos

paguodosPasaulis užmiršo enciklikos apie taiką pasaulyje „Pacem in Terris“ įspėjimą prieš šešis dešimtmečius, kad „nenumatytas ar nekontroliuojamas įvykis gali įskelti kibirkštį, kuri paleis karo mašiną“, pažymėjo popiežius žinioje akademinės konferencijos apie popiežius šv. Jono XXIII encikliką „Pacem in terris“ dalyviams.

Popiežius „Caritas Internationalis“: kiekvienas geras darbas yra amžinas

amzinasAudiencijoje apie 160 nacionalinių „Caritas“ organizacijų atstovaujančio „Caritas Internationalis“ generalinės asamblėjos dalyviams, susirinkusiems aptarti svarbiausių klausimų, išsirinkti naują generalinį sekretorių, popiežius Pranciškus įteiktose pastabose pažymėjo, kad jie niekada neturi išleisti iš akių pradinio įkvėpimo. Kitu atveju karitatyvinė veikla virs regimybe, apvalkalu, praras savo esmę. 

Popiežiaus audiencija mokslininkams: padėkite įveikti dabartines krizes

krizesGegužės 10 dieną Pranciškus audiencijoje priėmė mokslininkų grupę – Popiežiškosios mokslų akademijos surengto seminaro „Maistas ir humanitarinės krizės: mokslas ir prevencijos bei padarinių švelninimo politika“ dalyvius.

Pasak popiežiaus, temos reikšmingumas yra akivaizdus, nes kalbama apie daugybės brolių ir seserų, neturinčių pakankamai gero maisto, kančių palengvinimą. Seminaro rengėjai pažymėjo, kad maisto gamybos ir tiekimo grandinių sutrikdymo, lemto karų ir konfliktų, gamtinių veiksnių, ligų ir ekonominių svyravimų bei korupcijos kombinacija, pasekmės liečia virš trijų milijardų žmonių.

Kad turėtume drąsos eiti pirmyn, kartais reikia pažvelgti atgal

drasosKnyga „Katalikų Bažnyčia ir Koptų Ortodoksų Bažnyčia. 50–asis Pauliaus VI ir Šenūdos III susitikimo jubiliejus (1973–2023)“ yra dokumentų rinkinys apie reikšmingesnius koptų ir katalikų suartėjimo ir dialogo momentus. Bendrą pratarmę knygai parašė popiežius Pranciškus bei koptų patriarchas popiežius Tavadrosas II.

J. Navaras Valsas: šv. Jonas Paulius II iš arti

artiIspanijoje išleisti prieš keletą metų mirusio Joaquino Navaro Valso, buvusio ilgamečio popiežiaus šv. Jono Pauliaus II atstovo spaudai, atsiminimai – 600 puslapių veikalas „Mano metai su Jonu Pauliumi II“.

„Editorial Planeta“ leidyklos leidinio autorius, vadovavęs Šventojo Sosto Spaudos salei nuo 1984 iki 2006 m., buvo viena iš žinomiausių Vatikano asmenybių per ilgą Jono Pauliaus II pontifikatą.

Kinijos katalikai švenčia Marijos mėnesį

kinijosŠventojo Sosto evangelizacijos dikasterijos misijų žinių agentūra „Fides“ atkreipia dėmesį į liaudies pamaldumo tradicijas Kinijoje, susijusias su Dievo Motinai skirtu gegužės mėnesiu.

Kinijos katalikų gausiai lankomoje Lušano Dievo Motinos šventovėje, esančioje Lušano kalnuose, Dziangsi provincijoje, Kinijos pietrytinėje dalyje, kasmet gegužės pradžioje palaiminamos Švč. M. Marijos statulėlės, kurios po to nešamos į parapijų bažnyčias. Šiomis „kelionėmis“ atkartojama Mergelės Marijos kelionė iš Nazareto pas „Judėjos kalnyno mieste“ gyvenusią jos giminaitę Elzbietą. Pirmąjį gegužės šeštadienį ir sekmadienį Kinijoje taip pat paprastai teikiami diakonato ir kunigystės šventimai.

Popiežius: mylėkime Jėzų ir būkime jo meilės ženklai

mylekimePopiežius Dangaus Karalienės maldos proga sekmadienį, gegužės 7 d., apmąstė Jėzaus paskutinės prieš mirtį kalbos tekstą iš penktojo Velykų sekmadienio Evangelijos skaitinio. Jėzus kreipiasi į išsigandusius mokinius juos ramindamas, kviesdamas nebijoti.

Pranciškus: PJD yra priešnuodis nejautrumui ir sėdėjimui ant sofos

sofos„Akyse ir širdyje vis dar ta didžiulė jaunų žmonių minia, kuri liepos mėnesį prieš dešimt metų pasitiko mane Rio de Žaneire. Kelias papamobiliu nuo karinės tvirtovės, kur nusileido sraigtasparnis, iki susitikimų ir šventimo vietos Kopakabanoje visam laikui išliks mano atmintyje: didžiulis jaunų žmonių, kurie man sviedė vėliavas, kepuraites, marškinėlius, siūlė gurkšnį matės ir apkabino naująjį Romos vyskupą, atvykusį išpildyti savo pirmtako įsipareigojimo, entuziazmas. Nepamirštama patirtis.“

Pagalba Ukrainai: siekis atstatyti, tebevykstant kovoms

siekisBalandžio pabaigoje Romoje vyko dvišalė Ukrainos atkūrimo konferencija. Tai jau trečiasis dvišalio formato susitikimas, skirtas ekonominei paramai Kyjivui. Pirmasis įvyko Vokietijoje pernai spalį; antrasis Prancūzijoje gruodį. Taip pat numatytas daugiašalis formatas: G7 „Donorų koordinavimo platforma“.

Ukrainietis kunigas šalia tų, kurie išgyvena traumą

kunigasKunigas Oleksandras Chalayimas užsiima dvasiniu ir psichologiniu palydėjimu žmonių, patyrusių artimųjų netektį karo metu ne tik savo vyskupijoje, bet taip pat sukūręs grupes ir kitose vyskupijose.

Lotynų apeigų Kamjanets-Podilskyj vyskupijoje kunigas Oleksandras Chalayimas tiems, kurie susiduria su karo drama, siūlo ne tik dvasinę, bet ir psichologinę pagalbą. Taip pat organizuojami bendruomenės susirinkimai. Pasak kunigo, tarp tikinčiųjų ir netikinčiųjų – didelis solidarumas, teikiama stipri savitarpio pagalba, organizuojami pirmosios pagalbos kursai.

Ukraina: Putinas Kryme suvedė sąskaitas su totoriais

krymeKol Maskva atmeta kaltinimus dėl ukrainiečių vaikų deportacijos, Vladimiras Putinas bando įgyvendinti kitą planą. Nuo 2014 m. po Krymo aneksijos buvo bandoma galutinai pašalinti totorius iš Krymo. Totorių persekiojimą pradėjo Stalinas, o besitęsiantis konfliktas suteikė Kremliui pretekstą suvesti sąskaitas su viena iš mažumų, kurios Rusijai taip ir nepavyko prisijaukinti.

Šv. Juozapas Darbininkas

juozapGegužės 1-ąją dieną Bažnyčia mini Šv. Juozapo Darbininko šventę, kuria norima priminti Šventosios Šeimos globėjo vaidmenį, krikščionišką darbo prasmę ir darbininkų sąlygas. Pijus IX šv. Juozapą paskelbė Bažnyčios šventuoju globėju.

Popiežiaus interviu lėktuve: „Ir dabar vykdoma viena misija“

misija„Šventasis Sostas tarpininkavo, per ambasadą, kai kuriose apsikeitimo kaliniais situacijose ir viskas vyko sklandžiai. Manau, kad taip pat gali būti ir šį kartą“, – tradiciniame pokalbyje su žurnalistais pakeliui į Romą atsakė popiežius Pranciškus, klausiamas ar Vatikanas gali padėti sugrąžinti į Ukrainą vaikus, kurie buvo deportuoti į Rusiją. 

Popiežius: padarykime Dievo gailestingumą matomu

matomuTrečiadienį popiežius Pranciškus susitiko su JAV katalikų labdaros draugijos delegacija – „Catholic Extension Society“, lydima Čikagos arkivyskupo kardinolo Blaise Joseph Cupich. Ji buvo įsteigta 20 amžiaus pradžioje, kad padėtų katalikų šeimoms žemyno gilumoje, kurioms trūko visko – ir sielovadinės globos, ir išteklių, mat pagrindinės katalikų bendruomenės buvo susibūrusios miestuose prie vandenynų. Šiandien draugija vykdo labdaringą veiklą ir už JAV ribų.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode