Popiežiaus pal. Jono Pauliaus I mokymas vienu sakiniu

mokymasKetvirtadienį, rugsėjo 28 d., minimos popiežiaus pal. Jono Pauliaus I mirties 45 metinės. Rugsėjo mėnesį taip pat sukako buvusio Venecijos patriarcho ir Romos vyskupo Albino Luciani – Jono Pauliaus I – beatifikacijos pirmosios metinės. 2022 m. rugsėjo 4 d., popiežius Pranciškus iškėlė Garbingąjį Dievo tarną į Altorių garbę, jį paskelbdamas Bažnyčios palaimintuoju.

Trečiadienio katechezė. Kad Europa atgautų viltį, aistrą ir entuziazmą

atgautuRugsėjo 27 dienos bendrojoje audiencijoje popiežius kalbėjo apie prieš keletą dienų įvykusią kelionę į Marselį, pietų Prancūzijos uostamiestį, kur prisidėjo prie iš visų Viduržemio jūros regiono kraštų atvykusių delegacijų, kartu kalbėjo apie šio regiono gilią civilizaciją, religinę ir kultūrinę įvairovę, ir apie ateities – ne konflikto, bet vilties – iššūkį, primenantį panašius iššūkius kituose pasaulio regionuose.

Popiežius naujame dokumente apie gamtos saugojimą ragins garbinti Dievą

garbinti„Laudate Deum“ – taip pavadintas naujas popiežiaus Pranciškaus mokymo dokumentas apie rūpinimąsi gamtos apsauga bus paskelbtas spalio 4 d., šv. Pranciškaus Asyžiečio šventės dieną.

Apie naujojo dokumento – Apaštališjkojo paraginimo Laudate Deum, kuris bus 2015 m. paskelbtos enciklikos Laudato si’ tęsinys, pavadinimą pranešė pats popiežius ketvirtadienį, rugsėjo 21 d. audiencijoje Lotynų Amerikos universitetų rektoriams.

Paskelbtas patikslintas Sinodo dalyvių sąrašas ir darbo kalendorius

sinodas1Iki vyskupų Sinodo asamblėjos pradžios likus tik porai savaičių Vatikane paskelbtas patikslintas Sinodo asamblėjos dalyvių sąrašas ir darbo kalendorius.

Į ketvirtadienį paskelbtą patikslintą Sinodo dalyvių sąrašą įtraukti du vyskupai iš Kinijos Liaudies Respublikos – Džiningo vyskupas Antanas Yao Shunas ir Žoukuno vyskupas Juozapas Yang Yongqiangas.

Vatikano vizija: Jeruzalė kaip susitikimo miestas

miestasŠventasis Sostas sveikina kiekvieną Palestinos ir Izraelio sutaikinimo inciatyvą, jei tik gerbia vietines populiacijas ir abiejų tautų teisėtus reikalavimus. Tačiau kartu kviečia nuoširdžiai pripažinti, kad nūdienos padėtis labai netvari dėl dviejų priežasčių: vidaus politikos problemų ir vis griežtesnės ir kariškai invazinės Izraelio valstybės laikysenos.

Kaip gimė liturginė muzika Mišioms per popiežiaus vizitą Lietuvoje

liturLygiai prieš penkerius metus – 2018 rugsėjo 22–25 dienomis – popiežius Pranciškus aplankė Lietuvą, Latviją ir Estiją. Vienas iš svarbiausių vizito programos Lietuvoje momentų buvo Mišios Kauno miesto Santakos parke, kurios išsiskyrė puikiai tai progai parengta ir atlikta liturgine muzika. Vyriausioji Mišių Santakoje dirigentė Vita Liaudanskaitė-Vaitkevičienė pasakoja apie mažiau žinomas detales, bet visų pirma dalijasi mintimis apie liturginės muzikos būklę Lietuvoje.

Popiežius: „Vargstančiuosiuose nukryžiuotas Jėzus laukia prisikėlimo“

laukiaBendrosios audiencijos katechezėje popiežius iškėlė dar vieną uolumo skelbiant Evangeliją pavyzdį. Tęsdamas prieš kelis mėnesius pradėtą katechezių ciklą apie apaštališkojo uolumo liudytojus šį trečiadienį Pranciškus kalbėjo apie XIX a. Afrikoje tarnavusį italą misionierių vyskupą šv. Danielių Comboni.

Pranciškus pacitavo paties šventojo misionieriaus žodžius, liudijančius, kaip labai jis gerbė Afrikos žmones ir kaip jiems buvo atsidavęs: „Jie pavergė mano širdį, kuri gyvena tik dėl jų, – rašė Danielius Comboni.  – Aš mirsiu su Afrika lūpose.“

Po šv. Pranciškaus ženklu: konsistorija, sinodas, apaštališkasis paraginimas

sinodasRugsėjo 30 d. popiežius vadovaus naujų kardinolų skyrimo konsistorijai. Naujųjų kardinolų įvesdinimo į Kardinolų kolegiją apeigos šeštadienio rytą Šv. Petro bazilikoje prasidės 10 val. Romos laiku.

Naujuosius kardinolus bus galima pasveikinti asmeniškai tuoj po konsistorijos. Popiežiaus liturginių apeigų vadovas komunikate informavo, kad susitikimai su naujaisiais „Romos senatoriais“ vyks nuo 11.30 iki 13.30 val.

Popiežiui paskyrus naujus kardinolus Kardinolų kolegijos narių skaičius išaugs nuo dabar esančių 221 iki 242, kurių 137 turės teisę ir pareigą dalyvauti konklavoje.

Popiežius: atėjo metas sustabdyti užkariavimo ir karinės agresijos projektus

projektus„Atėjo laikas pokyčiui – taikos ir brolybės pokyčiui. Atėjo laikas, kad liautųsi ginklų žvangėjimas. Grįžkime prie dialogo ir diplomatijos. Tegul baigiasi užkariavimo ir karinės agresijos projektai. Todėl kartoju: karui – ne! Karui – ne!“

Popiežius nuotoliniu būdu pasveikino Clinton Global Initiative susitikimo, vykusio rugsėjo 18–19 d. Niujorke, dalyvius. Sveikinimo kalboje Pranciškus paminėjo svarbiausius nūdienos iššūkius: karą, taiką, vaikų gerovę ir gamtos apsaugą.

Popiežius rogacionistams: melskitės ir būkite dėmesingi žmonėms

demesPirmadienį, rugsėjo 18 d., popiežius Pranciškus susitiko su kunigais, broliais ir seserimis vienuoliais, priklausančiais XIX a. pabaigoje Italijoje šv. Annibale di Francia įkurtoms Švč. Jėzaus Širdies rogacionistų ir Dieviškojo uolumo dukterų kongregacijoms, kurie Romoje užbaigia savo generalines kapitulas.

Trečiadienio katechezė: krikščionis yra pašauktas spręsti problemas

pasauktasRugsėjo 13 dienos bendrojoje audiencijoje popiežius Pranciškus pristatė dar vieną uolų Evangelijos skelbėją – artimo meile spindėjusį pasaulietį gydytoją iš Venesuelos José Gregorio Hernándezą Cisneros, palaimintąjį.

Kaip yra sakęs pats 1864 metais gimęs gydytojas, jo pirmoji tikėjimo mokytoja buvo motina, nuo pat lopšio mokiusi dorybių, padėjusi augti Dievo pažinime ir meilėje. Tikėjimas dažnai perduodamas „dialektu“, motinos kalba. Pasak popiežiaus, Dievo ir artimo meilė iš tiesų kaip žvaigždė vedė visą José Gregorio – geraširdžio ir saulėto charakterio žmogaus, gydytojo, profesoriaus ir mokslininko – egzistenciją. Neatsitiktinai savo krašte jis buvo vadinamas „vargšų gydytoju“. 

Konferencijoje gvildenti klausimai, ar Lietuvoje yra brėžiamos naujos ribos religijos, sąžinės ir žodžio laisvei?

konfersiluvojeRugsėjo 7 d., simboliškai sutampant su Šv. Jono Pauliaus II apsilankymo Šiluvoje 30-mečio metinėmis, Šiluvoje vyko nacionalinė mokslinė konferencija „Religijos, sąžinės, žodžio laisvė ir jos ribos: Šiluvos deklaraciją apmąstant“, kuri buvo skirta paminėti ir aktualizuoti 2021 m. rugsėjo 12 d. paskelbtą Šiluvos deklaraciją, priminusią apie būtinybę gerbti pamatinius asmens ir visuomenės gėrius, tokius kaip žmogaus gyvybė nuo jo prasidėjimo iki natūralios mirties; vyro ir moters prigimtinis skirtingumas bei lygiavertiškumas; prigimtinė šeima ir tėvų teisė pagal savo dorovinius principus auklėti savo vaikus; sąžinės, religijos ir žodžio laisvė.

Ukrainos mokiniai – klasėse, nors už lango siaučia karas

klasNepaisant visko, daugelyje Ukrainos mokyklų ir universitetų prasidėjo nauji mokslo metai.

Rugsėjo 1 d. Ukrainoje prasidėjo mokslo metai, jau antrą kartą karo sąlygomis. Šalyje nėra nei vieno vaiko, kurio vienaip ar kitaip nepalietė ši tragedija. Daug vaikų ir jaunuolių jau niekada nebegalės lankyti mokyklos, nes jų gyvybes nutraukė karas: Ukrainos Generalinės prokuratūros duomenimis, iki 2023 m. rugpjūčio 30 d. žuvo 503 vaikai ir daugiau nei 1 117 buvo sužeisti. Beveik pusė milijono ukrainiečių vaikų turėjo pabėgti su tėvais, daugiausia su motinomis, į užsienį, kur jie buvo įtraukti į vietos švietimo sistemą. Tiems, kurie liko namuose, dabar tenka susitaikyti su tuo, kad Rusijos raketos ir toliau krenta į jų šalies žemę, negailėdamos nei vaikų darželių, mokyklų ar universitetų. Nuo Maskvos invazijos pradžios Ukrainoje nukentėjo 3 389 mokyklos ir universitetai – apgadinti pastatai, iš kurių 361 buvo visiškai sugriautas.

Popiežius: praplėskime žvilgsnį, matykime gėrį kituose

kituoseTrečiadienio, rugsėjo 6 d., rytą sveikindamas piligrimus, dalyvavusius Šv. Petro aikštėje vykusioje bendrojoje audiencijoje popiežius Pranciškus jiems kalbėjo apie pirmadienį pasibaigusią savo apaštališkąją kelionę į Mongoliją.

Šia proga jis dar kartą padėkojo visiems, kas pastarosiomis dienomis jį lydėjo malda, taip pat dėkojo jį pakvietusiems ir svetingai priėmusiems valdžios institucijų vadovams, vietos Bažnyčiai ir visai mongolų tautai.

Kard. P. Parolinas: negalime nesižavėti Mongolijos katalikais

mongoliKetvirtadienį prasideda 43-oji popiežiaus Pranciškaus apaštališkoji kelionė. Iki pirmadienio, rugsėjo 4 d., jis lankysis Mongolijos sostinėje Ulan Batore. Popiežių lydėsiantis jo valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas, kaip įrasta, kelionės išvakarėse davė interviu Vatikano radijui.

Popiežius keliauja į Mongoliją susitikti su tikinčiųjų bendruomene, kuri, nors yra labai maža, tačiau yra jaunatviškai gyva, žavi savo nepaprasta istorija ir savita sudėtimi, sakė kardinolas, pridurdamas, kad svarbus bus ir šios kelionės tarpreliginis aspektas, nes šalis turi seną budizmo tradiciją.

Popiežius: darykime paprastus dalykus su nepaprasta meile

meileTęsdamas katechezę apie apaštališkojo uolumo ir aistros skelbti Evangeliją pavyzdžius, šio trečiadienio, rugpjūčio 30 d., bendrosios audiencijos dalyviams popiežius Pranciškus priminė šventąją Kateri Tekakwithą, pirmąją Šiaurės Amerikos šventąją. Jos kanonizacijos iškilmei prieš 11 metų – 2012 m. spalio 21 d. – Šv. Petro aikštėje vadovavo popiežius Benediktas XVI.

Popiežius verslininkams: nauja ekonomika neįsivaizduojama be jūsų indėlio

ekonom„Šiandien neįmanoma įsivaizduoti kaip didinti bendrąjį gėrį, kitaip tariant, ekonominį ir socialinį gyvenimą, teisingumą, neturtingiausiųjų gyvenimo sąlygas, neatsižvelgus į verslininkus kaip į vystymosi ir gerovės kūrėjus. Jūs esate esminis visuomenės turtingumo, klestėjimo ir gerovės variklis“, – rašoma popiežiaus sveikinime Prancūzijos verslininkų tinklo (REF–MEDEF) susitikimo Paryžiuje dalyviams.

Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas: melskimės už dingusiuosius

ding„Rugpjūčio 30-ąją pasaulio bendruomenė mini Tarptautinę dingusių žmonių atminimo dieną. Tai, kad šiandien nieko nežinome apie tūkstančius dingusių Ukrainos žmonių, yra didžiulė mūsų tautos žaizda“, – sakė Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas pirmadienį paskelbtoje savo kassavaitinėje vaizdo žinioje.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode