Popiežius priėmė piligrimų grupę iš Lenkijos

lenkijos1Pirmadienio, liepos 17 d., popietę popiežius Pranciškus priėmė apie 150 piligrimų iš Lenkijos, Romoje dalyvavusių bendruomenės „Šviesa ir gyvenimas“ rekolekcijose, kurioms vadovavo Lodzės arkivyskupas Grzegorzas Ryś, vienas iš būsimųjų naujų kardinolų.

Pamirštas karas Sudane

sudanePopiežius Pranciškus nuolatos primena, kad pasaulyje liepsnoja vadinamieji „pamiršti karai“. Tai karai, kurie beveik nepatenka į tarptautinės bendruomenės dėmesį, nes vyksta tolimuose, neturtinguose, geopolitiškai nesvarbiuose kontekstuose. Tačiau žmogiška kančia dėl to dar didesnė, nes silpniausieji negali viltis jokios pagalbos. Vienas iš tokių karų liepsnoja Sudane.

Sekmadienio vidudienio malda: ką ir kaip sėjame?

sejameSekmadienio vidudienio susitikime popiežius Pranciškus kalbėjo apie sėjėjo palyginimą, kurį perteikė evangelistas Matas (Mt 13, 1–23). Viešpats yra sėjėjas, o mes – dirva, kurion byra jo barstoma sėkla – Dievo žodis. Popiežius taip pat atkreipė dėmesį į kelias kasdienes situacijas, kuriose vyksta nuolatinis sėjos darbas.

E. Orlandi byla. Vatikanas nori tiesos, išpažinties slaptumas nepažeistas

nepazŠventasis Sostas dalijasi Orlandi šeimos troškimu sužinoti visą tiesą apie mįslingai dingusią Vatikano tarnautojo dukterį, pažymėjo Vatikano spaudos salė trečiadienį, liepos 12 d., paskelbtame komunikate. 1983 m. penkiolikmetė Emanuela Orlandi Romoje dingo ar buvo pagrobta. Vatikano prokuratūra šiemet pradėjo ikiteisminį tyrimą, o popiežius užtikrino artumą mergaitės artimiesiems.

Naujasis Tikėjimo mokymo dikasterijos prefektas: nepriimu vieno būdo mąstyti (II)

prefektasLiepos 9 dieną italų dienraštyje La Repubblica paskelbtame interviu su Victoru Manueliu Fernandezu, naujuoju Tikėjimo mokymo dikasterijos prefektu iš Argentinos, ką tik paskirtu kardinolu, šis pakartojo: „Pranciškus pažymi, kad doktriną reikia puoselėti ne tiek kontroliuojant, baudžiant, draudžiant, bet visų pirma auginant jos supratimą, gilinant ją“, dialoge su teologais ir pasauliu.

Naujasis Tikėjimo mokymo dikasterijos prefektas: teologija tarnauja Asmeniui (I)

asmeniuiTikėjimo mokymo dikasterija tradiciškai turi didelį vaidmenį Romos Kurijoje, jos vadovams tenka sunkios ir delikačios pareigos, o šiuo metu – taip pat užduotis pertvarkyti dikasterijos veiklą pagal naujosios Romos kurijos konstitucijos prioritetus. Apie tai ir apie kitus dalykus – argentiniečio arkivyskupo, kuris yra tarp naujai paskirtų kardinolų, kaip liepos 9-ąją pranešė pats popiežius, Víctoro Manuelio Fernandezo interviu.

Vidudienio malda. Mūsų gyvenimas kupinas Dievo gerumo ženklų

gerumo„Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams (Mt 11, 25)“. Apie kokius paslėptus dalykus kalba Jėzus šioje gražioje maldoje? Ir kas tie mažutėliai, kurie moka juos priimti, liepos 9 dienos vidudienio maldos susitikime, aptardamas dienos Evangelijos skaitinį, klausė popiežius Pranciškus.

P. Parolinas: humanitariniai veiksmai gali atverti kelius į taiką

kelius„Ukrainos taika turės būti teisinga taika“, – pabrėžė ketvirtadienio, liepos 6 d., interviu Italijos televizijai Popiežiaus valstybės sekretorius Pietro Parolinas. Kardinolas teigiamai įvertino labai svarbią kardinolo M. Zuppi misiją Kyjive ir Maskvoje ir pažymėjo, kad Rusijos atstovai įsidėmėjo Šventojo Sosto norą padėti sugrąžinti iš Ukrainos išvežtus vaikus.

Pasaulinės pagyvenusių žmonių dienos naujienos

pagyvApaštališkoji penitenciarija suteikė visuotinius atlaidus Pasaulinės dienos proga visiems liepos 26 d. dalyvausiantiems popiežiaus Mišiose Šv. Petro bazilikoje ir dienos minėjimo Mišiose vyskupijose, šią dieną virtualaus bendravimo priemonėmis ar betarpiškai aplankysiantiems vargstančius pagyvenusius žmones, taip pat sergantiems ir nejudantiems senoliams, kurie dvasinėje vienybėje dalyvaus Pasaulinės dienos apeigose.

Po tyrimo apie nepakantą krikščionims – Izraelio politiko pažadas

pazadas„Kai mes pradėjome šį tyrimą, neįsivaizdavome, kokia yra paplitusi panieka krikščionims Izraelyje. Pakako vienos dienos pesirengus kunigu, kad susidurčiau su įvairiais neapykantos ir pažeminimo gestais ir būti apspjaudytam. Ir niekas mūsų neparengė tam, su kuo susidūrėme dienos pabaigoje“, – rašo žydų žurnalistas Yossi Eli, pristatydamas „Channel 13“ birželio 24 dieną transliuotą reportažą „Viena kunigo diena“.

Popiežiaus potvarkiu įsteigta Naujųjų kankinių komisija

komisijaLiepos 3 diena datuotu laišku popiežius Pranciškus įsteigė „Naujųjų Kankinių – Tikėjimo liudytojų komisiją“, veiksiančią prie Šventųjų skelbimo kongregacijos. Minint garsius Bažnyčios šventuosius, nukankintus pirmaisiais amžiais, popiežius ne kartą yra pabrėžęs, jog daug krikščionių tampa kankiniais šiandien – netgi daugiau nei pirmųjų persekiojimų metu. Dera išsaugoti jų atmintį, kad ji mus įkvėptų.

Popiežius JT agentūrai: pagalba tegul nevirsta ideologine kolonizacija

nevirstaPopiežius Pranciškus pasveikino 43-iosios JTO Žemės ūkio ir maisto agentūros (FAO), kurios centrinė būstinė Romoje, asamblėjos dalyvius. Šventasis Tėvas padėkojo už tai, kas daroma, kad pasaulyje būtų mažiau badaujančių, meldė Dievo palaiminimo, bet taip pat ragino vengti pradinių intencijų keitimo ir nepaversti pagalbos programų ideologine kolonizacija.

M. Zuppi apie karo ir taikos iššūkius Ukrainoje

issukiusKol kas nėra taikos ar tarpininkavimo plano, o didelis troškimas, kad liautųsi smurtas ir būtų apsaugos žmonių gyvybės, pradedant nuo pačių mažiausių, pareiškė kardinolas M. Zuppi, ką tik sugrįžęs į savo vyskupiją po popiežius taikdarystės misijos Maskvoje.

Popiežiaus mintys Marijos maldos įžangoje: Kokia mano pranašystė?

„Kas priima pranašą dėl to, kad jis pranašas, gaus pranašo užmokestį“ – sako Jėzus tryliktojo eilinio sekmadienio Mišių Žodžio liturgijoje.

Kai kas įsivaizduoja pranašą kaip ateitį nuspėjantį burtininką, bet krikščionis netiki prietarais, būrimu iš kortų ar iš delno, horoskopais ar kitais panašiais dalykais. Kiti pranašais vadina praeities veikėjus, gyvenusius dar prieš Kristų, kad išpranašautų jo atėjimą. Tačiau Jėzus dar šiandien tvirtina, kad pranašus reikia priimti. Tai reiškia, kad jų yra. Tačiau kas jie?

Popiežius mokslininkams: ir jūs kurkite brolybę

brolybeBirželio 30–liepos 1 dienomis Teramo universitete vyksta konferencija „Mokslas dėl taikos: naujieji pažinimo mokiniai ir mokslinis metodas pokyčių epochoje“. Konferenciją surengė minėtas universitetas, Teramo–Atri vyskupija, Popiežiškoji mokslų akademija ir Italijos švietimo ministerija. Konferencijos dalyvius laišku pasveikino popiežius Pranciškus.

Petras – ne supermenas, o patikimas atsparos taškas

popiezius„Petras ir Paulius buvo tikri žmonės, o šiandien mums kaip niekad reikia tikrų žmonių“, – pažymėjo popiežius ketvirtadienį, birželio 29 d, šv. Petro ir Pauliaus iškilmės proga kreipdamasis į vidudienio maldos dalyvius Šv. Petro aikštėje.

„Petro, kaip ir Pauliaus bei visų šventųjų asmenyje matome, kad Dievas per savo malonę padaro mus stiprius, per savo meilę mus suvienija ir per savo gailestingumą mums atleidžia“, – sakė Romos vyskupas Pranciškus.

Apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmės homilija: atsakymas į svarbiausią klausimą

homilij1„O kuo jūs mane laikote?“, – klausia Jėzus savo mokinių. Kaip į šį esminį, didįjį gyvenimo klausimą, kurį Viešpats užduoda kiekvienam iš mūsų, atsako Petras ir Paulius, išties mylėję Viešpatį, Bažnyčios tikėjimo kolonos, birželio 29 iškilmės, skirtos šiems dviem apaštalams, homilijoje klausė popiežius Pranciškus, vadovavęs Šv. Petro bazilikoje aukotoms Mišioms.

Seminaras, skirtas nepilnamečių ir pažeidžiamų suaugusių apsaugai nuo seksualinio išnaudojimo

Birželio 28-29 d. Panevėžyje vyksta seminaras, skirtas nepilnamečių ir pažeidžiamų suaugusių apsaugai nuo seksualinio išnaudojimo. Jį veda žymus šios srities specialistas, Tikėjimo mokymo dikasterijos oficiolas, kanonų teisės daktaras prel. Jorge Bertomeu i Farnós. Prel. J. Bertomeu i Farnós vadovaujami seminarai rengti jau daugelyje pasaulio valstybių. Seminarų metu svarstomi aktualūs dvasiniai, pastoraciniai, teisiniai, psichologiniai ir kt. nepilnamečių ir pažeidžiamų suaugusiųjų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo klausimai, šio pobūdžio nusikaltimų prevencija, saugios aplinkos Bažnyčioje kūrimas ir užtikrinimas.

Popiežius: krikščionių vienybė kuriama einant kartu

popiePrieš trečiadienio, birželio 28-osios, bendrąją audienciją popiežius Pranciškus susitiko su Katalikų Bažnyčios ir Kristaus mokinių (Krikščionių Bažnyčios) dialogo tarptautinės komisijos nariais, jiems pasakė kalbą apie Šventosios Dvasios vaidmenį krikščionių vienybės kelyje.

Popiežius meldė už žuvusias kalines, priminė E. Orlandi dingimo sukaktį

kalinesBirželio 25 dienos vidudienio maldos susitikime popiežius Pranciškus paminėjo du epizodus: 46 gyvybes nusinešusį žiaurų susirėmimą moterų kalėjime Hondūre, įvykusį birželio 20-ąją, ir Vatikano tarnautojo dukters penkiolikmetės Emanuelos Orlandi mįslingo dingimo 40 metų sukaktį – dingimo aplinkybių tyrimas dar nebaigtas. 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode