Popiežius: per maldą grįžti į gyvenimą su paguodos kupinomis širdimis

griztiAntradienį, sausio 23 d., Vatikane pristatyta pirma knyga iš Maldos metams skirtos serijos su kardinolo Angelo Comastri samprotavimais apie maldos reikšmę ir su popiežiaus Pranciškaus pratarme.

A. Comastri, Popiežiškosios Šv. Petro bazilikos arkikunigo emerito veikalu „Melstis šiandien. Iššūkis, kurį turime įveikti“ pradedama serija „Pastabų apie maldą“, kurias parengė aštuoni autoriai vyrai ir moteris ir kurias dar šiemet išleis 2025 šventųjų metų komitetas. Arkivysk. S. Fisichella, Evangelizavimo dikasterijos proprefektas ir pasirengimų Šventiesiems metams komiteto vadovas, spaudos konferencijoje antradienį pristatė knygų seriją ir kitas Maldos metams skirtas iniciatyvas. Popiežiaus pratarmę antradienį išspausdino italų katalikų dienraštis „Avvenire“.

Popiežius pratarmėje patikino, kad maldai skirti metai nesikerta su vietinių Bažnyčių iniciatyvomis, kurias jos planuoja pastoracinėje sferoje, tačiau išsakė pageidavimą, kad viso pasaulio šventovės, kurios yra ypatingos maldai skirtos vietos, suteiktų daugiau galimybių, kad piligrimai jose atrastų ramybės šaltinį, iš kurio pasisėmę galėtų grįžti į gyvenimą su paguodos kupinomis širdimis.

Pranciškus atkreipė dėmesį į dabartiniam laikmečiui būdingas neigiamas apraiškas pasaulyje, kurios daugeliui žmonių neleidžia džiaugtis gyvenimu ir gyventi ramiai: tai pandemijos pasekmėje paaštrėjusi ekologinė-ekonominė-socialinė krizė; mirtį, naikinimą ir skurdą sėjantys karai, ypač Ukrainoje; abejingumo ir atmetimo kultūra, linkstanti nuslopinti taikos ir solidarumo troškimus bei išstumti Dievą iš asmeninio ir socialinio gyvenimo. Anot popiežiaus, jaučiamas vis didesnis tikro dvasingumo poreikis, kuris gebėtų atsiliepti į didžiuosius klausimus. „Mums reikia, kad mūsų malda vis stipriau kiltų į Tėvą, kad jis išklausytų balsus visų, kurie į jį kreipiasi su viltimi būti išklausyti“, – pažymėjo Pranciškus.

Anot jo, vieno iš mūsų malda gali tapti visos Bažnyčios malda ir atvirkščiai. Pranciškus reiškė viltį, kad maldai skirti metai bus laikas tiek asmeniškai, tiek bendruomeniškai atrasti džiaugsmą melstis įvairiomis maldos formomis ir išraiškomis; sutvirtinti mūsų tikėjimą bei pasitikėjimą Švč. M. Marijos ir šventųjų užtarimu; leistis į „maldos mokyklą“ nieko nelaikant savaime suprantamu dalyku, ypač kiek tai susiję su maldos būdu, bet kasdien paverčiant savais mokinių prašymą Jėzui: „Viešpatie, išmokyk mus melstis!“

Kardinolas A. Comastri veikale „Melstis šiandien. Iššūkis, kurį turime įveikti“ kviečia įsigilinti į maldos reikšmę pagal garsius autorius ir šventuosius – Teresę iš Lizjė, Kalkutos Motiną Teresę ir Pranciškų Asyžietį. Pasak kardinolo, malda galime pakelti pasaulį, tačiau žmogus be maldos negali pasiekti savo pilnatvės. Mat be Dievo mes esame per dideli vargšai, kad gebėtume padėti vargstantiems. Tačiau malda traukia į Jėzų. Turime prašyti Jėzaus, kad išmokytų mus melstis: be maldos nėra gyvenimo. Jėzus melsdavosi – vien šio argumento turėtų užtekti, kad ir mes būtume paskatinti melstis. (SAK / Vatican News)


Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode