Popiežiaus pratarmė knygai apie moters vaidmenį Bažnyčioje

knygaiRengdamiesi Sinodui apie sinodiškumą ir jam vykstant pastebėjome, kad nepakankamai klausėmės moterų balso Bažnyčioje, pažymėjo popiežius. Kreipdamasis per naujo veikalo apie moters vaidmenį Bažnyčioje pratarmę, Pranciškus karštai paragino vyrus klausytis moterų, atkreipti dėmesį į moters perspektyvą, kad augtų abipusiškumas.

Moterų dalyvavimas ir įnašas į Bažnyčios gyvenimą ir tikinčiųjų bendruomenės augimą per maldą, mąstymą ir darbus visada buvo Bažnyčią praturtinanti tikrovė, dar daugiau – sudaro jos tapatybę. Būtent todėl, anot Pranciškaus, reikia vieni kitų klausytis, kad kartu sumažintume vyrų dominavimą Bažnyčioje, pripažintume deramą vaidmenį moterims.

„Nuvyriškinti Bažnyčią?“ – tai trijų teologų, įskaitant dvi moteris, veikalas apie teologo Hanso Urs von Balthasaro apibrėžtus Marijos ir Petro pradus. Bažnyčia dar turi daug ko išmokti, pažymėjo pratarmėje Pranciškus, pasidžiaugdamas, kad teologų Lindos Pocher, Lucios Vantini ir kun. Luca Castiglioni veikale dėstomos mintys apie moters vaidmenį praturtino šią savaitę Vatikane įvykusio popiežiaus ir Kardinolų tarybos posėdį. Pridūręs, kad moters vaidmens Bažnyčioje tema jam yra labai svarbi, popiežius pastebėjo, kad knygoje dėstomos mintys skatina atvirumą, ne užsidarymą, provokuoja mąstyti, kviečia ieškoti ir padeda melstis.

Beje, popiežius pratarmėje užsiminė, kad būtent todėl jis pakvietė teologę kardinolų tarybos posėdyje pasidalyti mintimis apie moters vaidmenį Bažnyčioje. Pranciškus patikslino, kad Bažnyčios „nuvyriškinimo“ reikia todėl, kad Bažnyčia yra vyrų ir moterų, kurie dalijasi tuo pačiu tikėjimu ir Krikšto orumu, bendrija. Anot popiežiaus, klausydamiesi moterų, vyrai galės išgirsti matančias tikrovę iš kitos perspektyvos ir atitinkamai peržiūrėti savo projektus ir prioritetus. Kartais esame sumišę, sutrikę. Kartais tai, ką išgirstame, yra visiškai nauja – taip nauja ir visiškai nepanašu į mūsų mąstymo būdą ir nusistatymus, kad mums atrodo kaip kvailystė, kartais mus gąsdina. Tačiau, anot popiežiaus, toks sumišimas yra sveikas – jis padeda augti.

Reikia kantrybės, abipusės pagarbos, klausymosi ir atvirumo, kad tikrai galėtume mokytis vieni iš kitų ir žengtume pirmyn kaip viena Dievo tauta, turtinga skirtingumais, tačiau einanti kartu.

Galutinis tikslas yra Dievo rankose, pažymėjo popiežius, ragindamas melsti Šventąją Dvasią, kad padėtų suprasti ir atrasti veiksmingo kalbėjimo ir mąstymo būdus, kad augtų abipusiškumas, vyrų ir moterų bendradarbiavimas. (SAK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode