Pijus XI – popiežius, paaukojęs gyvenimą dėl pasaulio taikos

poppijusVasario 10 d. sukanka Pijaus XI, Bažnyčiai tarpukaryje vadovavusio popiežiaus, mirties 85 metinės.

Lietuvoje lankęsis Achille Ratti 1922 m. buvo išrinktas popiežiumi po diplomatinės patirties užsienyje, mokslinio darbo Vatikano bibliotekoje, kuriai vadovavo, ir tik kiek daugiau nei pusės metų ganytojo tarnystės Milano arkivyskupijoje.

Per Pijaus XI popiežystę (1922–1939) kaip niekad išaugo Bažnyčios misionieriška veikla: įkurta 148 apaštališkosios prefektūros, 37 misijų teritorijos ir 11 apaštališkieji vikariatai. Pijus atmenamas kaip konkordatų ir Šventųjų metų popiežius, paskelbęs daugybę palaimintųjų (apie 500) ir 33 šventuosius. Pijus XI – garsiųjų totalitarines ideologijas ir režimus smerkiančių enciklikų popiežius: Non abbiamo bisogno prieš fašizmą (1931 birželio 29 d.), Mit brennender Sorge prieš nacizmą (1937 kovo 14 d.), Divini Redemptoris prieš komunizmą (1937 m. kovo 19 d.), Firmissimam constantiam apie religijos padėtį Meksikoje (1937 kovo 28 d.).

Popiežystės pabaigoje virš Europos vėl kaupėsi karo, kurio popiežius siekė išvengti, debesys. 1938 m rudenį, karo grėsmei virstant neišvengiamybe dėl Hitlerio grasinimų Sudetų krizę spręsti karu, Pijus XI meldė valstybių vadovus teritorinius ginčus spręsti pagal tarptautinę teisę ir Evangelijos dvasią, o viso pasaulio tikinčiųjų prašė dar stipriau melstis už taiką.

Rugsėjo 29 d., arkangelo šv. Mykolo šventės proga, tomis pačiomis valandomis, kai rinkosi Miuncheno susitarimo signatarai, Pijus XI per Vatikano radiją kreipėsi „į visus katalikus ir į visą Visatą“. Popiežius kalbėjo apie „nerimą dėl artėjančio karo, žudynių ir griovimo pavojaus“. Jis prašė visų katalikų karštai melsti Dievą, kad būtų „išsaugota teisingumu ir meile pagrįsta taika“. Popiežius meldė Dievą, kurio rankose pasaulio likimas, kad ypač tomis taikai kritiškomis dienomis „pakreiptų valdančiuosius pasitikėti, kad sąžiningomis derybomis ir ilgalaikiais susitarimais būtų galima išsaugoti taiką“ ir „įkvėptų visus visais būdais skatinti ir kurti teise ir Evangelijos mokymu paremtą taiką“.

Dėkodamas tikintiesiems už maldas už jį, už Viešpaties jam suteiktą gyvenimą, 82 metus einantis Pijus XI kalboje sakė, kad visa širdimi aukoja savo gyvenimą „už pasaulio gerovę ir taiką, nesvarbu, ar Viešpats atimtų ilgai nugyventą gyvenimą, ar prailgintų prislėgto ir nuvargusio seno darbininko darbo dieną“. Popiežius dar kartą po kelių mėnesių pakartojo pasiaukojimą dėl pasaulio taikos. Kreipdamasis Kalėdų kalboje į kuriją Pijus XI pakartojo, kad aukoja savo garbingo amžiaus gyvenimą už taiką ir tautų gerovę ir pridūrė, kad kartu aukojasi už tai, „kad išliktų nepažeista žmonių vidinė taika – sielų ir sąžinių ramybė“.

Kaip žinia, Miuncheno konferencijos susitarimas, dar vadinamas Miuncheno išdavyste, Sudetus perdavė Vokietijai, kuri okupavo ir aneksavo dalį Čekoslovakijos teritorijos, paskui užėmė visą kraštą pažeisdama Miuncheno susitarimo įpareigojimus garantuoti Čekoslovakijos saugumą agresijos atveju. Europa ir pasaulis pasinėrė į baisų karą. Pijaus XI prašymai išsaugoti taiką buvo neišklausyti.

Pijus XI prie taikos klausimo grįžo 1939 m. vasario mėnesį Laterano paktų dešimtmečio proga, tačiau mirė sukakties išvakarėse, vasario 10 d. Pasak P. Parolino, Vatikano Valstybės sekretoriaus, „sakoma, kad nepasakytoje kalboje, Pijus XI rengėsi taikos kreipimesi ištarti pranašų vertus žodžius apie taiką“. 

Nuotr.: Popiežius Pijus XI (Achille Ratti) 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode