In memoriam ZENONAS STEPONAVIČIUS (1958–2024)

z.steponavicius„Vieną kartą mačiau, kaip mano darbą, stovintį Mažeikiuose nuo 1983 metų, pabučiavo vaikas. Ko gero, brangesnių nepadariau...“ (Z. Steponavičius)

 

Z. Steponavičius gimė 1958 m. rugpjūčio 3 d. ir augo Klaipėdoje. Būdamas 10 metų amžiaus pradėjo mokytis Vilniaus M. K. Čiurlionio vidurinėje meno mokykloje - internate (dabar nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla). Vėliau 1983 m. Vilniaus dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija) vaizduojamosios dailės fakultete, skulptūros katedroje įgijo skulptoriaus – pedagogo specialybę.

 

 

Po studijų, 1983 metais Z. Steponavičius su šeima atvyko gyventi dirbti į prie Mažeikių vaikų muzikos mokyklos (dabar Mažeikių V. Klovos muzikos mokykla) atidarytą dailės skyrių. 1989 metais, skyrių reorganizavus į atskirą dailės mokyklą, jai vadovavo iki 2022 metų. Tapus dailės mokyklos direktoriumi, laukė dideli darbai Be pedagoginės veiklos ( mokė piešimo, skulptūros, kompozicijos dalykų), rūpintis ir prie mokyklos ištakų suburti dailės mokytojų kolektyvą, gabius dailei moksleivius, spręsti daugybę ūkinių ir organizacinių klausimų.

 

 

Dirbdamas direktoriumi, Zenonas Steponavičius dalyvauja kūrybinėse menininkų stovyklose, pleneruose, kuria ir realizuoja skulptūros kūrinius visuomeniniuose objektuose ir viešose erdvėse Plungėje, Klaipėdoje ir Mažeikiuose. Zenono kūrybinis palikimas - Židikų kapinių kryžius „Lietuvių tautos kančioms“, „Marija“ - Koplytėlė su Dievo motinos skulptūra, buvusios bažnyčios vietoje, Bažnyčios gatvėje, Mažeikių vaikų taip mėgstama skulptūra „Arkliukas“ , Sodų trikampio skvere, skulptūra „Pupa“ Globos namų kieme, Mažeikių šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios centrinis altorius, Lūšės mūšio 70 metų jubiliejui pažymėti skirtas paminklinis akmuo, daugelis memorialinių objektų – kapaviečių, daug antkapių bei atminimo lentų.

 

 

Zenono pagalba buvo reikalinga ir kitų skulptorių darbams atsirasti mūsų mieste - tai Gedimino Jokūbonio paminklas Antanui Vienažindžiui ir Jono Meškelevičiaus skulptūra Šatrijos Raganai.

 

 

Z. Steponavičiaus pastangų dėka 1993 m. dailės mokyklai buvo skirtos naujos patalpos – Mažeikių mikrorajone, Draugystės g. 32, buvusio vaikų darželio pastato pagrindiniame korpuse. Vadovaujant Z. Steponavičiui dailės mokykla nuolat organizuodavo mokinių kūrybos parodas įvairiose miesto erdvėse, vasaros plenerus, mokinių išvykas į parodas. Direktoriaus inicijuota tradicija Vasario 16-osios proga rengti mokinių darbų parodas, tęsiama iki dabar, darbų tematiką susiejant su mūsų valstybinės šventės prasme.

 

 

Reikšmingiausias Z, Steponavičiaus darbas, savotiškas jo paminklas – tai Tūkstantmečio akmuo (2010 m.) prie Mažeikių rajono savivaldybės, - kurio idėjos ir projekto iniciatorius jis buvo.

 

 

Z. Steponavičius į užtarnautą poilsį išėjo 2022 m., vadovavęs Mažeikių dailės mokyklai 33 metus ir palikęs gilų, reikšmingą pėdsaką Mažeikių miesto ir viso rajono visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime.

 

 

Reiškiame gilią užuojautą šeimai, artimiesiems, buvusiems kolegoms, draugams ir pažįstamiems.

 

 

Mažeikių dailės mokyklos archyvo nuotr.

 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode