Seniausia ugdymo įstaiga rajone – Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija

Gegužę lankome Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnaziją. Tai dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla, vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programas.

Istorija

Pirmoji mokykla Židikuose įkurta 1865 m. apie ją žinių išlikę labai mažai. 1912-1913 m. mokykloje buvo dėstoma rusų kalba. Per savaitę du kartus į mokyklą ateidavo kunigas ir dėstė tikybą lietuviškai. Kaizerinės Vokietijos okupacijos laikotarpiu mokykla buvo uždaryta. Ji atkurta tik 1918 m.

1915-1930 m. Židikuose gyvenusi rašytoja Marija Pečkauskaitė taip pat mokė vaikus, ji įkūrė slaptą mokyklelę, pirmąją Židikų apylinkėse kurioje buvo mokoma lietuviu kalba.

1918 m. sausio 5 d. Židikuose pradėjo veikti pradžios mokykla. Į ją mokyti buvo paskirtas energingas, jaunas mokytojas Klemensas Juodka. 1927 m. mokykloje dirbo mokytojos Juzė Pučkorienė (atleista 1927-08-01), Jonas Vaitkevičius (1927-08-01 – 1927-09-01, ėjo vedėjo pareigas), nuo 1927-09-01 mokyklos vedėju paskirtas Vincentas Gustaitis, o mokytoja - Sofija Bertulytė. Kristutytė, Bertulytė, Minašievaitė. Pirmąja mokyklos vedėja buvo paskirta mokytoja Ripalytė. Mokykla jau buvo perkelta į medinį pastatą valsčiaus kieme. 1927 m. mokykla buvo dviejų komplektų. Mokiniai mokyklą lankė nepastoviai.1928 m. buvo atidarytas trečias komplektas ir paskirtas dar vienas mokytojas – J. Gudynas.

1932 m. prie židikų pradinės mokyklos buvo priskirtas žydų tautybės komplektas. V ir VI skyrius lankė ir žydai. Žinoma, kad lietuviai ir žydai tarpusavyje gerai sugyveno. Mokykloje buvo dėstoma lietuvių kalba, aritmetika, geografija, gamta, fizika, chemija, kūno kultūra ir kiti. Per dieną būdavo penkios pamokos. Jos prasidėdavo 9 valandą.

Po II Pasaulinio karo ir sovietinės okupacijos, Židikų mokykla nedirbo keletą metų. 1945 m. sausio mėnesį darbas vėl prasidėjo. Mokytojos V. Gerulskytė ir L. Labanauskienė dirbo ūkininko Olšausko ūkyje, o mokytoja E. Strikaitienė Petraičiuose. Mokinių skaičius buvo nedidelis.

1945 m. židikiškiai nusprendė įsteigti progimnaziją, bet tam nebuvo patalpų, tad nutarta progimnaziją atidaryti Sugaudžiuose. 1945 m. rugsėjo pirmąją prasidėjo pirmieji progimnazijos mokslo metai.

1948 m. progimnazija buvo performuota į septynmetę mokyklą. Vyresnės klasės mokėsi Sugaudžiuose, o pradinės – Židikuose. 1950 m. panaikinus Židikų valsčių, šio patalpas atidavė mokyklai. Visos klasės iš Sugaudžių buvo perkeltos į Židikus.

1951 m. pavasarį septynmetė mokykla išleido paskutinę laidą, o jau 1951 m. rudenį mokykla tapo vidurine. 1955 m. Židikų vidurinė mokykla išleido pirmąją laidą. 1965 m. mokykla persikėlė į naują pastatą, prie kurio 1974 m. pastatytas bendrabutis. 1989-1125 mokyklai gražintas Marijos Pečkauskaitės vardas.

2007 m. mokykloje, laimėjus projektą, buvo atliktas kapitalinis remontas - sudėti nauji, plastikiniai langai, apšiltintas stogas. Iš viso darbams prireikė apie 711 tūkst. litų. 2009 m. mokykloje atidengtas skulptoriaus Osvaldo Neniškio sukurtas rašytojos biustas, kurį pašventino vienas iš renginio globėjų, Telšių vyskupas Jonas Boruta.

2009 m. gruodžio 21 d. mokykloje lankėsi Europos parlamento narys, Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo pirmininkas, Nepriklausomybės atstatymo akto signataras, profesorius Vytautas Landsbergis. 2011 m. mokykla buvo pripažinta konkurso „Saugiausia mokykla“ nugalėtoja.

Mokykloje veikė folklorinis kolektyvas „Žemaitukai“ (vad. Saulė Ragulienė).

2015 m. vasario 13 d. mokyklai suteiktas gimnazijos statusas, o kovo 6 d. vyko gimnazijos inauguracijos iškilmės, kuriose dalyvavo Savivaldybės meras Antanas Tenys ir mero pavaduotoja Sigutė Bernotienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Saulius Šiurys ir Švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos viceministrė Genoveita Krasauskienė, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkė Audronė Pitrėnienė, kiti garbūs svečiai. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, kur vyskupas augziliaras Genadijus Linas Vodopjanovas pašventino naują gimnazijos vėliavą. Po sveikinimų ant švietimo įstaigos sienos atidengta nauja – Marijos Pečkauskaitės gimnaziją – žyminti lenta.

Veikla

2006 m. rugsėjo 29 d. vyko Židikų ir Vainodės (Latvija) vidurinių mokyklų mokytojų ir mokinių konferencija „Šalių istorija, kultūrinis paveldas“. Šios konferencijos pagrindiniai tikslai buvo pažinti abiejų šalių kutlūras, tradicijas, papročius. Taip pat virtualioje erdvėje pakeliauti po žymesnes Lietuvos ir Latvijos vietas. Ši konferencija vyko Vainodės vidurinėje mokykloje.

Konferencijos metu Židikų mokyklos atstovai truputį pramoko latviškai, o latvių mokiniai lietuviškai. Po pamokėlių vyko abiejų mokyklų etnobūrelių pasirodymai bei rudens gėrybių mugė. Po skanių pietų vyko sportinės varžybos, kuriose pralaimėjusių nebuvo - visi dalyvavę sportininkai buvo apdovanoti.

Židikų mokykla aktyviai dalyvauja projektuose „Pavasario diena Europoje“, „Drąsinkime ateitį“, „Lietuvių ir latvių kalbų pamokų ciklas pasienio regionuose“, „Ką mena Židikų senoliai“. Mokykla kiekvieną vasarą organizuoja vasaros stovyklą „Atgaja“ (2013 m. surengta jau šešioliktą vasarą).

Mokiniai

Židikų M. Pečkauskaitės vidurinę mokyklą yra baigę Kazimieras Barkauskas (Kretingos miesto ligoninės chirurgas), Ričardas Grušas (Mažeikių muzikos mokyklos direktorius), Gediminas Januška (Fudji įmonės bendrasavininkis), Laima Liukinevičienė (ŠU docentė), Laima Pocevičienė (Telšių „Žemaitės“ teatro režisierė), Klemas Inta (politinis bei visuomenės veikėjas), Laimonas Inis (rašytojas) ir daugelis kitų.

2006 m. balandžio mėn. Karolina Brazdauskytė tapo tarptautinio piešinių konkurso, vykusio Vengrijoje, laureate.

Parengė Ernesta ŠNEIDERAITYTĖ pagal Mažeikių krašto enciklopediją

Nuotrauka iš gimnazijos archyvo

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode