nikaragvosvyskupasŠventasis Sostas Romoje priėmė grupę Nikaragvoje išlaisvintų dvasininkų, įskaitant du vyskupus.

Vatikanas pirmadienį, sausio 15 d., informavo, kad Nikaragvos režimas išlaisvino du vyskupus, penkiolika kunigų ir du seminaristus. Visi, išskyrus vieną, pasilikusį Venesueloje, sekmadienio popietę atvyko į Romą. Juos globoja Šventasis Sostas.

Tarp išlaisvintų dvasininkų – 2022 m. suimtas ir nuo 2023 m. vasario mėnesio kalintas Matagalpos vyskupas Rolandas Alvarezas ir prieš pat 2023 m. Kalėdas suimtas Isidoras Mora, Suinos vyskupas.

26 metų kalėjimo bausme Nikaragvos režimo nuteistas R. Alvarezas, Matagalpos vyskupas ir Esteli apaštališkasis administratorius, septynis mėnesius laikytas namų arešte ir vienuolika mėnesių – kalėjime. Suitos vyskupas I. Mora buvo suimtas gruodžio 20 d.

Priminsime, kad popiežius Pranciškus 2024 metų pradžioje kreipdamasis į vidudienio maldos dalyvius išsakė susirūpinimą dėl Nikaragvoje kalinamų vyskupų ir užtikrino  maldos artumą jiems, jų artimiesiems ir visai Bažnyčiai Nikaragvoje. Pakvietęs melstis už Nikaragvą popiežius paragino visus sunkumus įveikti kalbantis.

2023 m. Šventasis Sostas priėmė kitus dvylika Nikaragvos dvasininkų, režimo išlaisvintų spalio mėnesį. Jie buvo apgyvendinti Romos vyskupijos patalpose. Tų pačių metų vasario mėnesį Nikaragva deportavo kelis šimtus politinių kalinių į JAV, tarp kurių buvo septyni Bažnyčios darbuotojai, įskaitant tris kunigus, du seminaristus, diakoną ir pasaulietį, iš jų atimta pilietybė ir jiems uždrausta sugrįžti.

2022 m. kovo mėnesį Nikaragvos režimas, kurį popiežius pavadino šiurkščia diktatūra, iš šalies išsiuntė apaštališkąjį nuncijų arkivyskupą Waldemarą Stanislawą Sommertagą ir informavo Vatikaną apie su Šventuoju Sostu suspenduojamus diplomatinius santykius. Nuo tada nebuvo paskirtas naujas nuncijus į Managvą, o paskutinis, arkivysk. W. S. Sommertagas, nuo 2022 m. atstovauja Šventajam Sostui Senegale ir dar trijose vakarų Afrikos šalyse.

R. Alvarezas, Matagalpos vyskupas (Nikaragva)  (AFP or licensors)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode