Festivalis
Popiežius sekmadienio vidudienį: kai mes dalijame, Dievas daugina

dalijTrumpoje katechezėje prieš sekmadienio vidudienio maldą popiežius kalbėjo apie šio sekmadienio Evangelijoje girdėtą pasakojimą apie garsųjį duonos padauginimo stebuklą. Jėzus pamaitino tūkstančius žmonių, atėjusių jo pasiklausyti (plg. Jn 6, 1–15). 

„Įdomu pasigilinti, kaip vyksta šis stebuklas“, – sakė popiežius. „Jėzus sukuria maistą ne iš nieko, bet iš to, ką jam atneša mokiniai. Vienas iš jų sako: „Čia yra berniukas, kuris turi penkis miežinės duonos kepaliukus ir dvi žuvis. Bet ką tai reiškia tokiai daugybei!“ (Jn 6, 9). Tai nedaug, tačiau Jėzui to pakanka.“

„Pamėginkime pabūti to berniuko vietoje“, – tęsė popiežius. „Mokiniai prašo, kad jis atiduotų viską, ką buvo atsinešęs valgyti. Tai gana keistas prašymas. Kodėl gi iš šio žmogaus, dargi vaiko, reikia atimti tai, ką jis atsinešė iš namų? Kodėl iš vieno žmogaus reikia atimti tai, ko ir taip neužteks visiems pamaitinti? Žmogiškai žiūrint, tai nelogiška. Bet ne Dievui.“ Pasak Pranciškaus, čia ir glūdi stebuklo esmė: šią mažą, neatlyginamai duotą dovaną Jėzus gali paversti gausybe, kurios užteks pamaitinti didelei miniai. Tai puiki pamoka mums. Viešpats gali daug nuveikti ir su tuo trupučiu, kurį mes jam duodame.

„Paklauskime savęs“, – sakė Pranciškus, – „ką šiandien atnešiau Jėzui?“. Jis gali daug nuveikti su mūsų malda, meilės gestais kitiems, netgi su mūsų bėdomis, kurias patikime jo gailestingumui. „Dievas mėgsta taip elgtis: iš mažų, neatlyginamai duotų dalykų jis daro didelius dalykus.“ Pasak Pranciškaus, visi Biblijos personažai – nuo Abraomo iki Mergelės Marijos, taip pat šios dienos Evangelijos berniukas – mums kalba apie tokią mažumo ir dovanojimo logiką. „Dovanojimo logika labai skiriasi nuo mūsų logikos. Mes stengiamės kaupti ir gausinti tai, ką turime, o Jėzus prašo duoti, mažinti. Mes mėgstame vis pridėti ir kaupti, o Jėzui patinka atimti, atiduoti kitiems. Mes norime daugiau turėti sau, o Jėzui brangesnis dalijamasis su kitais.“

Pasak Pranciškaus, pasižvalgę aplinkui matome, kad mus supantis materialinių gėrybių gausumas neišsprendžia problemų, jei tomis gėrybėmis nepasidalijame su kitais. Pagalvokime apie bado tragediją. Apskaičiuota, kad kasdien pasaulyje dėl nepakankamos mitybos miršta apie septynis tūkstančius jaunesnių nei penkerių metų amžiaus vaikų. Matydamas šią skandalingą padėtį, Jėzus kreipiasi į mus ir prašo, kaip tą šios dienos Evangelijos berniuką, drąsiai pasidalyti tuo, ką turime. „Nebijokime, nieko neprarasime, nes kai mes dalijame, Dievas daugina.“

Baigdamas trumpą katechezę prieš sekmadienio „Viešpaties angelo“ maldą, popiežius prašė Mergelę Mariją, kuri į ją apstulbinusį Dievo pasiūlymą atsakė „Taip“, kad ji padėtų mums atverti širdis Viešpaties prašymams ir kitų žmonių poreikiams. (JM / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode