Festivalis
Kaip švęsime senelių ir pagyvenusių žmonių dieną?

senelLiepos 25-ąją pirmą kartą bus švenčiama popiežiaus Pranciškaus įvesta Pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena. Jos minėjimui parinkta diena – sekmadienis prieš liepos 26-ąją minimą Jėzaus senelių, šventųjų Onos ir Joakimo liturginį minėjimą.

Pirmoji Pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena bus ir vienas svarbiausių minėjimų, švenčiamų šiemet minimais „Šeimos – Amoris laetitia“ metais. Atkreipdama dėmesį į šių dviejų minėjimų sutapimą, už abiejų minėjimų šventimo skatinimą ir koordinavimą visos Bažnyčios mastu atsakinga Šventojo Sosto Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterija pabrėžia, kad šis sutapimas – tai ne atsitiktinumas, bet sąmoningas pasirinkimas, grindžiamas suvokimu, kad pagyvenusiems žmonėms – visiems pagyvenusiems žmonėms, taip pat ir ir tiems, kurie nėra seneliai – reikia šeimos aplinkos. Globalizuotame pasaulyje pagyvenusių žmonių ir šeimų geri santykiai nėra savaime suprantamas dalykas. Pagyvenę žmonės neretai jaučiai nereikalingi, kenčia vienatvę. Netgi šeimų sielovadoje, kurioje dažnai visas dėmesys sutelkiamas į sutuoktinių reikalus arba tėvų ir vaikų santykius, kartais lieka nustumti į tolimesnį planą pagyvenusių tėvų ir suaugusių vaikų bei senelių ir anūkų santykiai.

Norėdama padėti pagyvenusiems žmonėms nenusiminti ir nepasiduoti nusivylimui, Bažnyčia pasirinko paprastą būdą eiti kartu ir puoselėti solidarumą – švęsti. Pasaulinė senelių ir pagynusių žmonių diena – tai kvietimas švęsti kartu, skirtas pagyvenusiems žmonėms ir jaunimui, tėvams ir vaikams, seneliams ir anūkams. Pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena tebūna švenčiama

 kaip visų kartų šventė. Tebūna švenčiama ne kaip naivus džiaugsmas, bet džiaugsmas, kylantis iš žinojimo, jog Viešpats yra artimas vyresnio amžiaus žmonėms, kaip ir jauniesiems, kad jis yra su mumis per visas dienas. Ypač anūkai šią dieną teaplanko savo senelius. Ten, kur dėl pandemijos neįmanoma apsilankyti asmeniškai, galima pasitelkti meilės vaizduotę ir rasti kitų būdų, kaip pasiekti vienišus pagyvenusius žmones telefonu ar per socialinius tinklus.

Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterija savo paskelbtose bendrose senelių ir pagyvenusių žmonių dienos šventimo gairėse prašo užtikrinti, kad kuo daugiau vyresnio amžiaus žmonių galėtų asmeniškai dalyvauti šio sekmadienio Mišiose, padėti jiems nuvykti į bažnyčią. Siūloma susitikus su vyresnio amžiaus žmonėmis apmąstyti popiežiaus žinią, skirtą šiai dienai. Lankantis pas vienišus pagyvenusius žmones, popiežiaus žinios tekstą galima nusiųsti ir tiems, kurie negali dalyvauti susitikimuose.

Už šeimų sielovadą atsakinga Šventojo Sosto dikasterija taip pat pasiūlė per šio sekmadienio Mišias į visuotinę maldą įtraukti maldos intencijas už vietinių bendruomenių senelius, ypač atsiminti tuos, kurie susirgo ar mirė per pandemiją.

Bendrose gairėse taip pat priminta, kad Apaštališkoji penitenciarija jau prieš porą mėnesių paskelbė dekretą, kuriuo Pasaulinės senelių ir pagyvenusių žmonių dienos proga suteikta galimybė gauti visuotinius atlaidus. Vyresnio amžiaus žmonės gali gauti atlaidus dalyvaudami Mišiose, švenčiamose šios dienos proga. Atsižvelgiant į pandemijos sąlygas ir į tai, kad kai kurie vyresnio amžiaus žmonės dėl sveikatos būklės negali asmeniškai dalyvauti Mišiose, atlaidai suteikiami ir tiems, kurie jose dalyvaus nuotoliniu būdu per televiziją, radiją ar internetą. Atlaidai taip pat suteikiami visiems, kurie šios dienos proga atlieka gailestingumo darbą – aplanko vienišą pagyvenusį žmogų. Ten, kur dėl pandemijos neįmanoma aplankyti asmeniškai, galima gauti atlaidus ir aplankant vienišą žmogų virtualiai, naudojant socialinio komunikavimo priemones.

Romoje svarbiausias pirmosios Pasaulinės senelių ir pagynusių žmonių dienos momentas bus Mišios Šv. Petro bazilikoje. Jas aukos ne Šventasis Tėvas, bet Popiežiškosios naujosios evangelizacijos tarybos pirmininkas arkivyskupas Rino Fisichella. Popiežius Pranciškus senelius ir pagyvenusius žmones pasveikins kreipdamasis į juos sekmadienio vidudienį. (JM / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode