Vairas
Kavaliauskas
Mažeikiuose pašventintas atstatytas kryžius

sventinimasPrie Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios ir Naftininkų gatvės, rugpjūčio 22 d. pastatytas naujas, ąžuolinis, 7 metrų aukščio, kryžius. Švč. Mergelės Marijos gimimo dieną, 2023 m. rugsėjo 8-ąją, kryžius pašventintas.

 

Meldėsi už geradarius

Ta proga šv. Mišias aukoję Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, vyskupijos kancleris kan. Haroldas Šneideratis, parapijos klebonas kun. Gintaras Lengvinas ir vikarai: Antanas Mačius bei Antanas Putramentas meldėsi už bažnyčios geradarius.

Kadangi tai buvo Švč. Mergelės Marijos gimimo iškilmė, vyskupas homilijos metu atskleidė Mergelės Marijos reikšmę išganymo istorijoje ir priminė, kad naujo kryžiaus pastatymas vienoje iš judriausių Mažeikių miesto gatvių yra ženklas miestui, kad Viešpats myli visus žmones ir trokšta visus palaiminti bei išgelbėti.

Kryžius stovi vos už kelių metrų nuo tos vietos, kur beveik tris dešimtmečius stovėjo dar 1994 m. birželį būsimosios bažnyčios vietą žymintis, a. a. vyskupo Antano Vaičiaus pašventintas, kryžius. Senasis, restauruotas, kryžius gegužės 11 d. pastatytas Kęstaičiuose (Telšių r.) ir birželio 2 d. Telšių vyskupo Algirdo Jurevičiaus pašventintas.

„Matydami kryžių, pro šalį praeidami ar pravažiuodami sukalbėkime maldą, ar bent mintyse pagarbinkime Viešpatį. Jei taip įvyks, tas kryžius įvykdys savo funkciją, nes neleis šiame mieste pamiršti Dievo“, – homilijoje sake Ganytojas.

Šventinimo apeigos

Po šv. Mišių liturginė procesija patraukė prie meniško kryžiaus. Parapijos klebonas kun. G. Lengvinas atkreipė dėmesį į tai, kad senasis kryžius su Nukryžiuotuoju buvo atsuktas į tuomet dar statomą bažnyčią, o dabartinio kryžiaus Nukryžiuotasis yra atsuktas į miesto pusę, kad matytų ir laimintų gyventojus. Po kryžiumi stovi Viešpaties Motina Marija, o kitoje pusėje yra pavaizduotas šv. Pranciškus, pamokslaujantis paukšteliams ir Šv. Dvasia.

Po kryžiaus palaiminimo apeigų, sugiedota „Marija, Marija“ giesmė. Padėkota kryžiaus auroriams ir statytojams, o parapijiečiai dar neskubėjo skirstytis, bendravo su dvasininkais, nes oras buvo nuostabus, kryžius gražus, o, pasak vyskupo, Viešpaties meilės potyris tiesiog nenusakomas.

Autoriai ir statytojai

Kryžiaus autorius – tautodailininkas, kryždirbys Alvydas Pocius, gyvenantis Kaltinėnuose, žinomas ne tik Šilalės rajone, pelnęs ne vieną apdovanojimą ir respublikinėse parodose.

Kryžiui daryti mediena – ąžuolu, kuris nupirktas iš Elektrėnų miškininkų už 1760 iš rėmėjų surinktų eurų, pasirūpino Artūras Grudikis. Prie kilnios idėjos įgyvendinimo prisidėjo Vitas ir Eugenija Žąsinai. Statymo darbus vykdė UAB „Elmaga“.

Kryžiaus atstatymu rūpinosi parapijos klebonas kun. G. Lengvinas.

Autorės nuotr. Daugiau nuotraukų:(11) Facebook

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode